Чоловік тримає в рукці Книгу Моромна

Мормони вірять у те, що Біблія –  це слово Боже в тій степені на скільки воно корректно перекладене. Мормони також вірять, що окрім Біблії існують інші Священні писання, і в те, що Господь продовжує промовляти до членів Своєї Церкви через сучасних пророків та апостолів.

Біблія

Всім відомо, що існують різні переклади Біблії, і досить поширене явище, коли є певні розбіжності між ними. В першу чергу це пов’язано з наступними факторами: перший – на правильність перекладу впливає ким саме був перекладач, яку кваліфікацію він мав, та яка мова для нього була рідною; друге – що було першеджереломом для перекладу, тобто з якої саме мови і на яку робився переклад; третє – у якому саме проміжку часу робився переклад.

Біблія не є послідовним документом і вміщує у себе не всі писання, які існують. З самого початку, не існувало Біблії як окремої книги, а були лише різні писання, написані у різних місцях та в різний проміжок часу. Які саме книги включати, а які не включати в так званий “канон” (тобто в Біблію у тому вигляді, як ми її зараз маємо) було визначено на декількох помісних соборах (зустрічах чи зібраннях церковного керівництва). Нам достовірно відомо, що деякі писання по тим, чи іншим причинам не були включені в Біблію і збереглись до наших днів, а деякі були повністю втрачені, що вказує на те, що Біблія не є повним зібранням учень Господа.

Книга Мормона

Книга Мормона, подібно до Біблії, є словом Бога. В ній викладено історію народу, що мешкав на Американському континенті та про їх стосунки з Богом. Ці літописи були записані на золотих пластинах, і надійно сховані до тих пір, доки у 1827 році Ангелом Моронієм не було відкрито Джозефу Сміту знання про її існування. Оскільки Джозеф Сміт не мав спеціальної освіти, та не знав мови на якій було складено літопис, Бог дав йому надприродній дар і силу зробити це, щоб відкрити важливі знання людям по всьому світу.

Головною темою Книги Мормона є особистість Ісуса Христа, Його жертва та Його Євангелія. Книга Мормона не замінює і не суперечить Біблії, а є доповненням одна одної, вони разом свідчать про одне й те саме – про Ісуса Христа. Окрім книги Мормона члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів вважають Священними такі Писання: “Учення і Завіти” – збірка одкровень для управління Церквою в останні дні, “Дорогоцінна Перлина” – збірка записів, перекладів та одкровень Джозефа Сміта.

ЧОМУ ВЧИТЬ НАС КНИГА МОРМОНА ПРО ПРОЩЕННЯ

Книга Мормона – це ще одна книга Священних Писань і друге свідчення про Ісуса Христа. Книга Мормона також є ще одним свідченням про силу прощення. Ісус Христос взяв на Себе гріхи всього людства.

Книга Мормона – четверта найвпливовіша книга американської літератури

Книга Мормона була названа одним з найцінніших фоліантів Америки у Бібліотеці Конгресу США, де було експоновано декілька рідкісних видань книги, а також запис про авторське право 1829 року, який було внесено засновником Церкви Джозефом Смітом.

Будь ласка, прочитайте це, перш ніж викинути Книгу Мормона у вікно

Тож ми зупинилися, щоб заспокоїтись та осмислити те, що щойно трапилось. На певній відстані від нас лежала Книга Мормона, розчавлена та спаплюжена знов і знов кожною машиною, яка там проїзжала. Ми не могли залишити її там. Ми почувалися доволі кепсько.

Авторское право © 2018 Faith.in.ua. Все права защищены.
Этот сайт действует независимо от Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (иногда называемой «мормонской Церковью»). Выраженное здесь мнение не всегда отражает позицию Церкви. Точка зрения отдельных людей является их личной ответственностью и не всегда отражает позицию Церкви. Чтобы ознакомиться с официальной позицией Церкви, посетите сайты LDS.org или Mormon.org.

Pin It on Pinterest