Як взаємопов’язані Спокута, Воскресіння, суд та викуплення

“Не буде дано ніяке інше імʼя або іншу путь, чи засіб, якими спасіння може прийти до дітей людських, тільки в імені Христа, Господа Вседержителя, і через нього.”

Мосія 3:17

 

Принцип

Книга Мормона є одним з найбільш важливих джерел, доступних сьогодні світові, яке допомагає зрозуміти Ісуса Христа і Його місію.[i] Декілька розділів в цій книзі містять розгорнуте вчення про Христа та Його Спокуту. Ретельний аналіз уривків з Книги Мормона в їхньому контексті навчає і свідчить про деякі взаємозв’язки між Спокутою, Воскресінням, судом і викупленням, які не є очевидними з першого погляду.[ii]

У Книзі Мормона, наприклад, говориться, що Христос був покликаний і підготовлений бути нашим Спасителем та Викупителем “від заснування світу”. Алма використовує ці знання, щоб пояснити, що люди можуть бути “покликаними і підготовленими від заснування світу” для виконання певних покликань в житті (Алма 13:3, курсив додано), і що це відбувається “через спокутування Єдинонародженого Сина, Який був підготовлений” (Алма 13:5, курсив додано). Подібно до того, як ми були покликані та підготовлені, щоб виконати певні покликання в цьому житті, наш Спаситель був призначений Богом Батьком на святій нараді, щоб виконати Свою роль.[iii]

молитва-в-гефсиманії

Гефсиманія

Книга Мормона дуже стисло говорить про те, що після цього Христос прийшов на землю і добровільно страждав і помер, щоб викупити все людство від негативних наслідків Падіння і сплатити ціну за їхні гріхи.[iv] Цар Веніамін проголосив, говорячи про малих дітей, “як в Адамові, або від народження, вони пали, так само кров Христа спокутує їхні гріхи” (Мосія 3:16). Однак, в наступному вірші він сказав, що “не буде дано ніяке інше імʼя або іншу путь, чи засіб, якими спасіння може прийти до дітей людських, тільки в імені Христа” (вірш 17, курсив додано).[v] Спокута Христа не тільки викупляє маленьких дітей, вона викупляє все людство від смерті, і позбавляє всіх людей від наслідків їхніх гріхів, якщо вони покірні, смиренні та сповнені каяття.[vi]

Один глибокий аспект Книги Мормона полягає в тому, що вона детально зображує нерозривні зв’язки між Воскресінням та іншими аспектами Спокути.[vii] Це свідчить про те, що “складовими Спокути Ісуса Христа були Його страждання за гріхи людства у Гефсиманському саду, пролиття Його крові, Його страждання і смерть на хресті і Його у буквальному значенні Воскресіння”.[viii]

В Алмі 42:23 говориться про те, що “спокута приводить до воскресіння померлих; а воскресіння померлих приводить людей назад у присутність Бога… щоб їх було суджено відповідно до їхніх діянь” (Алма 42:23). Книга Мормона нагадує своїм читачам, що багато різних аспектів Спокути є суттєвими, і що Спокуту і Воскресіння не можна розглядати окремо одне від одного.[ix]

Христос та Марія біля гробниці

Христос та Марія біля гробниці

Книга Мормона також навчає, що “викупна жертва Ісуса Христа є єдиним шляхом для нас, щоб очиститися та отримати прощення наших гріхів, щоб ми могли жити в присутності Бога вічно”.[x] Як записано у 2 Нефій 2:8, “жодна плоть не може жити в присутності Бога інакше, як тільки через діяння, і милість, і благодать Святого Месії”.

Проте, відразу за цим слідує пояснення, що Месія, “віддав Своє життя у плоті, і знов повернув його силою Духа для того, щоб принести воскресіння мертвим, будучи першим з тих, хто воскресне” (2 Нефій 2:8). Це свідчить про те, наскільки Воскресіння є невід’ємним від Спокути.[xi] Книга Мормона говорить нам, що Христос “був першим, хто воскрес. Він повстав з могили у славетному, безсмертному тілі з плоті і кісток. Через Його Спокуту всі люди воскреснуть з досконалими, безсмертними тілами і будуть приведені в присутність Бога, щоб бути судженими”[xii] згідно з їхніми діяннями та вчинками, які вони зробили, поки перебували в своїх смертних тілах (Алма 33:22, курсив додано).

Застосування

Книга Мормона нагадує своїм читачам, що жертва Христа була принесена “заради кожного із нас і демонструє нескінченну цінність всіх і кожного з дітей Небесного Батька”.[xiii] У 2 Нефій 2:10 говориться, що “через посередництво для всіх усі люди приходять до Бога”, щоб бути судженими. І тим не менш, хоча “усі люди” можуть прийти до Бога завдяки Спокуті, це не означає, що вони не повинні хотіти щось зробити самі. Заплативши за гріхи людства, Христос не позбавив нас особистої відповідальності.[xiv]

Гефсиманія

У 2 Нефій 2:7 говориться, що Христос “віддає Себе в жертву за гріх, щоб задовольнити закон повною мірою для всіх тих, хто має скрушене серце і упокорений дух; і більше ні для кого не можна буде задовольнити закон повною мірою”. Для того, щоб отримати все, що Христос готовий запропонувати людям, необхідно мати скрушене серце і упокорений дух. Це посилання на Псалом 50:18-19: “бо Ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно Тобі буде. Жертва Богові зламаний дух; серцем зламаним та упокореним Ти не погордуєш, Боже!” Для того, щоб скористатися приношенням Христа Самого Себе у якості “жертви за гріх”, люди також повинні принести у жертву самих себе. Вони повинні запропонувати у “жертву Богові” своє власне скрушене серце і упокорений дух.[xv]

Людство показує любов до Бога, але Христос показує Свою нескінченну любов до людства. Однак Старійшина Д. Тодд Крістофферсон зауважив, що любов Христа не описується в Писанні як безумовна любов, “тому що слово безумовна може передавати помилкове враження про божественну любов, наприклад, що Бог толерантний і вибачає все, що ми робимо, бо Його любов безумовна; або що Бог не ставить нам ніяких вимог, бо Його любов безумовна, або що всі спасуться в небесному царстві Бога, бо Його любов є безумовною.” Він продовжив:

“Божа любов безкінечна й буде тривати вічно, однак що вона означає для кожного з нас, залежить від того, як ми відповідаємо на Його любов… Аби отримати Його благодать, ми повинні мати віру в Ісуса Христа, покаятися у своїх гріхах, бути охрищеними на відпущення гріхів, отримати Святого Духа і продовжувати йти шляхом послуху Його заповідям.”[xvi]

Коли читачі Книги Мормона мають скрушене серце і упокорений дух, вони можуть у повнішій мірі скористатися Спокутою і стати ближчими до Христа.[xvii] Це підготує їх в решті решт до того, щоб постати перед Богом у своїх безсмертних воскреслих тілах, щоб бути визнаними приємними Богові й гідними того, щоб насолоджуватися Його божественною присутністю, силою і славою на віки.

Рекомендуємо прочитати

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон,, “В любові Моїй перебуватимете,Ліягона, листопад 2016р., онлайн на lds.org.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд, “Нікого не було з Ним”, Ліягона, травень 2009р., онлайн на lds.org

Президент Бойд К. Пекер, “The Mediator,” Ensign, May 1977, онлайн на lds.org

Посилання:

[i] Part of it has even been referred to as a “Fifth Gospel.” See B. H. Roberts, “The Fifth Gospel,” in Defense of the Faith and the Saints, 2 vols. (Salt Lake City: Deseret News, 1907–12), cited in Gaye Strathearn, “Nephi, third book of,” in Book of Mormon Reference Companion, ed. Dennis L. Largey (Salt Lake City: Deseret Book, 2003), 597–601; N. Eldon Tanner, “Christ in America,” Ensign, May 1975, 34; Richard Neitzel Holzapfel, “One by One: The Fifth Gospel’s Model of Service,” in A Book of Mormon Treasury: Gospel Insights from General Authorities and Religious Educators (Salt Lake City: Deseret Book, 2003), 379; Book of Mormon Central, “Why Is 3 Nephi Sometimes Called The ‘Fifth Gospel’? (3 Nephi 27:22),” KnoWhy 222 (November 2, 2016). President Russell M. Nelson, “Prophets, Leadership, and Divine Law,” CES Worldwide Devotional for Young Adults, January 8, 2017, online at lds.org, stated, “Study His doctrine as recorded in the Book of Mormon, for there is no book of scripture in which His mission and His ministry are more clearly revealed.”

[ii] For more on ways that the Book of Mormon powerfully testifies of Christ, see https://knowhy.bookofmormoncentral.org/tags/jesus-christ

[iii]  Doctrinal Mastery: Core Document (Salt Lake City, UT: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2016), 6.

[iv]  Doctrinal Mastery: Core Document, 6.

[v] His use of “children” in both cases suggests a connection. For more on the significance of words and phrases in scripture, see Peter J. Leithart, Deep Exegesis: The Mystery of Reading Scripture (Waco, TX: Baylor University Press, 2009), 109–115; Phyllis A. Bird, Missing Persons and Mistaken Identities: Women and Gender in Ancient Israel (Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 1997), 198; H. G. M. Williamson, “Isaiah 62:4 and the Problem of Inner-Biblical Allusions,” Journal of Biblical Literature 119 (2000): 734–739; Yairah Amit, Hidden Polemics in Biblical Narrative, trans. Jonathan Chipman, BibInt 25 (Leiden: Brill, 2000), 42.

[vi] For more on repeated words in the Book of Mormon, see Ronald D. Anderson, “Leitworter in Helaman and 3 Nephi,” in The Book of Mormon: Helaman through 3 Nephi 8, According to Thy Word, eds. Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr. (Provo, UT: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1992), 241–249.

[vii]  See John Hilton III and Jana Johnson, “Who Uses the Word Resurrection in the Book of Mormon and How Is It Used?” Journal of the Book of Mormon and Other Restoration Scripture 21, no. 2 (2012): 32–33.

[viii]  Опанування доктрини, Доктринальні теми, 3.

[ix] See Book of Mormon Central, “Why Was Corianton So Concerned About The Resurrection? (Alma 40:9),” KnoWhy 148 (July 21, 2016).

[x]  Doctrinal Mastery: Core Document, 6.

[xi]  See Book of Mormon Central, “Why Must There Be an Infinite and Eternal Sacrifice? (Alma 34:12),” KnoWhy 142 (July 13, 2016).

[xii]  Doctrinal Mastery: Core Document, 6.

[xiii]  Doctrinal Mastery: Core Document, 6.

[xiv]  Doctrinal Mastery: Core Document, 7.

[xv]  Dana M. Pike, “3 Nephi 9:19–20: The Offering of a Broken Heart,” in Third Nephi: An Incomparable Scripture, ed. Gaye Strathearn and Andrew C. Skinner (Salt Lake City and Provo, UT: Deseret Book and Neal A. Maxwell Institute for Religious Scholarship, 2012), 49.

[xvi]  Старійшина Тодд Д. Крістоферсон, “В любові Моїй перебуватимете“, Ліягона, листопад 2016р., онлайн на lds.org.

[xvii]  For more on this, see Book of Mormon Central, “Was the Requirement of a ‘Broken Heart’ Known Before the Time of Christ? (2 Nephi 2:7),” KnoWhy 27 (February 5, 2016).

Ця стаття вперше була опублікований англійською мовою на сайті knowhy.bookofmormoncentral.org. Переклад Олени Сміт.

 

The following two tabs change content below.

Alyona Smith

Євангелія змінила моє життя назавжди! Я завжди відчувала, що життія має деякий глибокий сенс, але з приходом Євангелії у моє життя я дізналася, як я можу розкрити свій прихований потенціал, протистояти викликам і залишатися щасливою людиною незважаючи ні на що. Евангелие навсегда изменило мою жизнь! Я всегда чувствовала, что жизнь имеет некий глубокий смысл, но с приходом Евангелия в мою жизнь я узнала, как я могу раскрыть свой скрытый потенциал, противостоять испытаниям и оставаться счастливым человеком несмотря ни на что.
Позначки: